Veiligheids certificaat halen op VSO niveau

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is er voor leerlingen met leerproblemen (maar ook gedrag en blind/doof). Het doel van het vso is om leerlingen aan een diploma en daarna een baan te helpen. Maar voor veel banen en stageplaatsen is een VCA-B veiligheidscertificaat nodig. Voor vso-leerlingen kan het een groot probleem zijn om dit examen te halen. Gelukkig is er een geadviseerd alternatief. KOM verzorgt een online training en examen voor het veiligheidscertificaat SWB. Een certificaat halen op het eigen leerniveau met video’s.

98% van onze cursisten slaagt!
Afstand tot de arbeidsmarkt, veilig aan het werk, VCA gecertificeerd, KOM trainingen
Social return aanbesteding, SROI aanbesteding, afstand tot de arbeidsmarkt, veilig werken

Wat is er aan de hand?

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is er voor leerlingen met leerproblemen en die daarom specialistische onderwijsbegeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld door autisme, een gedrags- of  aandachtsstoornis (ADHD, ADD) of door een lichte verstandelijke beperking. Met een aangepast leerprogramma en de juiste begeleiding worden leerlingen aan een diploma en vervolgens aan een baan geholpen.

Hoe frustrerend is het dan als leerlingen geen stageplaats kunnen krijgen in branches waar veiligheid een groot issue is. Of dat je hen geen uitzicht op een baan kunt geven. Simpelweg omdat zij door hun leerproblemen grote moeite hebben om het veiligheidscertificaat VCA-B te halen.

Wat gaan we doen?

KOM zorgt er voor dat je leerlingen met hun leerproblemen toch een veiligheidscertificaat kunnen krijgen. Niet VCA-B maar het volwaardige en door VCA geadviseerde alternatief SWB. Het voordeel van SWB is dat de leerlingen het online leerprogramma op hun eigen lees- en leerniveau en in hun eigen tempo kunnen volgen. Net zoals zij gewend zijn op school. Wordt het te moeilijk dat wordt de informatie op een eenvoudiger manier uitgelegd.

Wat is het resultaat?

Je leerling krijgt een SWB veiligheidspas en veiligheidscertificaat. Als vso-instelling weet je dat het behalen van een veiligheidscertificaat geen belemmering meer is om een leerling aan een passende stage of baan te helpen.

KOM in contact

Dankjewel! We hebben je bericht ontvangen
Oeps! Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier. Probeer het nog eens